Vítejte na stránkách obce Kacákova Lhota.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce

Něco ze zjištěné historie obce

Dnešní Kacákova Lhota a Náchodsko se nemohou chlubit kdovíjakou historií proti jiným obcím, byly založeny později než řada z nich. Přesto myslíme, že alespoň vellmi skromně můžeme uvést několik informací, které přiblíží nezasvěceným to, kde se vlastně ta "Kacanda" nachází.

Je to asi 6km od Jičína, ato východním směrem, kde říčka Trnávka přechází v Úlibický potok, který pomyslně dělí obec na Kacákovu Lhotu a Náchodsko, přičemž v této obci je naprosto legitimní uznání "občanů ze Lhota a Náchodska". Při pátrání o založení obce jsme v "Deskách zemských" zjistili, že naše obec byla založena roku 1546, resp. můžeme hovořit o tom, že Desky zemské tento letopočet uvádějí, a proto se jej i držíme, jako prokazatelně první zmínky o založení obce. Samotná Kacákova Lhota byla založena panským služebníkem Katzem nebo Kacákem, sloužícím na hradu Kumburk, který pravděpodobně dostal při ukončení své služby území dnešní Kacákovy Lhoty jako odměnu od pána. Zřejmě tuto odměnu přijal, ač se jednalo o území poměrně nehostinné, málo úrodné, se špatnými výnosy.Nicméně zde došlo k založení osady.

To bylo v roce 1546. Je jistě na místě uvést, že zde byl nalezen i střep z nádoby pocházející z první poloviny 14. století, ale není jednoznačně prokázáno, že jde o nález i důkaz místní, že sem nebyl přenesen, jinak by dokazoval ještě dřívější založení obce.

Pan Katz založil svůj dvorec v dnešním středu obce, tam, kde je dnes novostavba rodiny Babákových a roubenka J.Vencla, a to na jakémsi ostrovu nad říčkou - Úlibickým potokem. Jsou dochovány i záznamy o tom, že zde již v roce 1546 existoval vodní mlýn, tedy stálé obydlí, aktivní pracovní činnost a civilizace v místě. Důkazem je to, že ke mlýnu byla vybudována strouha, jako zřejmě první organizovaná pracovní aktivita obyvatel v době roboty. Za zmínku stojí i to, že obec měla dva vlastníky, resp. byla rozdělena na panství Kumburské tj. severní část a panství Tuřské, tj. jižní část. Pokud jde o Náchodsko, jeho založení je vázáno k Adamu Náchodskému z Neudorfu, který zde vykoupil několik domů a v místě dnešního čp. 9, kde bydlí p. Podzimek, postavil Náchodský dvůr. Zde se nacházejí sklepy, prokazatelně nejstarší dochovaná stavba.

Její vznik je uváděn v první polovině 17. století. V 70. letech 18. století došlo k rozparcelování dvora a vznikla zde osada, jejíž je po prvním vlastníkovi - Náchodsko. Postupně Lhota doznávala mírného rozvoje, přičemž jsou zlomem až léta 60. 19. století, 30. října 1863 zde byla založena škola a v roce 1869 došlo k "odtržení" od Robous, čímž obec získala svoji správní a politickou samostatnost.Dochází i ke vzniku řady spolků a organizací, ať se jedná o hasiče, divadelníky, živnostníky atd., přičemž právě dokumentární záznamy v kronikách obce dokazují a popisují historii naší obce Kacandy a Náchodska. Je asi správné uvést, proč se vlastně Kacákova Lhota nazývá tak , jak ji veřejnost, ale i katastrální mapy "berou".

Název Lhota byl dán zřejmě tím, kdo se zavázal obývat a hospodařit v místech, která nebyla právě úrodná, výdělečná a měla těžší podmínky pro život, obdržel od vrchnosti určitou výhodu v tom, že se panstvo zavázalo "posečkat" s placením daní pro ty, kdo se rozhodli v takovém místě žít a hospodařit. Prostě prodloužili lhůtu pro placení povinných dávek. V Kacákově Lhotě své samozřejmě sehrály i časté jarní záplavy, které dokázaly zlikvidovat snahu osadníků. Není asi novum pro zasvěcené, že u nás jsou poměrně nízké vodní srážka i nižší teplota než v nejbližším okolí, což je dáno právě údolím vinoucím se z hornatých částí Krkonoš v roviny.

Jistě každý ví o tom, že právě v blízské Miličevsi, bývají naměřeny velmi nízké teploty. Obyvatelé v převážně pracovali v zemědělství, i když část hledala zajištění v pracovní příležitosti v nedalekém Jičíně a jenom malá část v živnostenském podnikání v místě. Dnes je samozřejmě na místě připomenout si stručnou historii obce, ale je třeba myslet současně i na budoucnost, tak aby naši následovníci měli možnost o čem mluvit a hlavně co zaznamenávat. Naše generace diky svým předchůdcům tuto možnost měla, a za to jim i včetně pana Katze patří dík.

Masopust

Každým rokem probíhá v naší obci tradiční masopust. Letošní rok, rok 2010, budou masopustní hody již po čtrnácté.

Každým rokem probíhají masopustní hody s průvodem masek, pořádaný obcí Kacákova Lhota Náchodsko. Celý masopust začíná vždy shromážděním masek na mostě u hokynářství a bědem dopoledne projde celý průvod vesnicí.Každým rokem se schází kolem 25 masek, někdy je jich méně, jiný rok zas víc. Během pátečního odpoledne a sobotního dopoledne připraví pár dobrovolníků na koupališti v buňkách masopustní hody pro masky i příznivce masopustního reje. K hodování hraje muzika, někdy živá jindy zase reprodukovaná, ale vždy se užije legrace, lidé se sejdou a popovídají si.Zábava se někdy protáhne i do pozdních nočních hodin a ráno zas přijde pár dobrovolníků a zase vše uklidí a dají do pořádku.


publikováno: 3. 3. 2021 18:04,

Novinky z obce

Kontejner na textil nově v Kacákově Lhotě!

publikováno: 26. 4. 2024

  • Andrea Pokorná
  • 121

Vážení občané, 

od 25.4. 2024 je Vám k dispozici kontejner na textil (charitativně - ekologický sběr oděvů)

Kontejner naleznete ve dvoře za obchodem u ostatních kontejnerů na tříděný odpad.

Prosíme také o dodržování pravidel pro sběr textilu, které jsou napsány přímo na kontejneru.

Děkujeme.